Jak ustawić reguły?

Ty jako właściciel możesz jako jedyny ustawić wszystkie reguły w swoim apartamencie. Chcesz umożliwić odwiedzającym latanie? Albo chcesz pozwolić rozbierać się? Może chcesz mieć miejsce tylko dla siebie albo urządzać party? Możesz sam ustawić te wszystkie reguły! UWAGA! Jeśli nie posiadasz konta VIP, reguły możesz ustawić tylko raz, podczas kupowania zaby!!! Wystarczy na swoim profilu kliknąć w zakładkę "Nieruchomość" i wybrać guzik "Rządzić". Kiedy otworzy się nowa strona, wybierz opcję "Reguły". Niektóre domyślne reguły są już ustawione, ale można je zmienić, dodać lub usuwać. Definiowanie zasad jest proste. Zdecyduj po prostu, czy zasada powinna umożliwić działanie (Allow) lub odmówić (Deny). Następnie wybierz kogo ma dotyczyć, np.: właściciela (Owner), przyjaciół (Friends), wszystkich (Everyone) itd. Na koniec wybierz działanie, którego ma reguła dotyczyć, np.: Wejdz do domu, Rozbierz sie itd. Na koniec wciśnij przycisk "Stwórz" (Create) i gotowe. Ta Da! Nowe zasady dla Twojego apartamentu są stworzone! Jeśli chcesz stworzyć konkretną listę użytkowników dla reguł, to nazwij po prostu grupę w polu "Create New List" np.: "Najlepsi Znajomi", "Pracownicy" itp. i zatwierdź przyciskiem "Go". Następnie do nowo stworzonej listy dodaj nazwy avatarów zatwierdzając przyciskiem "Add". Kiedy skończysz tworzenie listy, możesz użyć jej do nadania reguł tylko osobom wpisanym na liście. Może to być lista przyjaciół o nazwie Dekoratorzy, i tylko oni będą mogli zmieniać wystrój Twojego zaby.

(0 głosów)
Ten artykuł był mi pomocny
Ten artykuł nie był mi pomocny

Komentarze (0)
Help Desk Software by Kayako fusion